Валяци


Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата почвообработка. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и уплътняване на почвения слой след сеитбата.

Хидравлични валяци грайферни: 
Грайферен - 4.5  ХВТПГ/4.5
Грайферен - 6.0  ХВТПГ/6.0
Хидравлични валяци дискови: 
Дисков - 4.5  ХВТПД/4.5
Дисков - 6.0  ХВТПД/6.0
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работна широчина  4,5 и 6,0 м.
Дълбочина на уплътняване 30 до 40
Работна скорост км/ч до 10 
Габарити работно положение     
Дължина мм 2900 3100
Широчина мм 4500 6000
Височина мм 700 700
Маса кг  2000 кг и  2300 кг