Течен азотен тор (UAN)


Общи сведения

Течен азотен тор в България се произвежда единствено от Агрополихим АД. Продуктът е познат и широко използван от дълги години в земеделското производство на най-развитите страни в Европа, Северна и Южна Америка.

Течният азотен тор (UAN) е най-прецизното решение за азотно подхранване. Подходящ за почти всички видове земеделски култури, течният азотен тор е универсално решение за модерния земеделец.

Течният азотен тор е с общо съдържание на активно вещество 32%. Може да се прилага по време на цялата вегетация на културите. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване, за вегетативно приложение и за коригиращи подхранвания.

Течният азотен тор трябва да се употребява при точно опрделени метеорологични условия и стриктно спазване на препоръчителната торова норма.

Предимства

  • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията
  • Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида
  • По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето
  • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно влагане в почвата
  • Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
  • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение
  • При комбинирано внасяне с хербициди за запечатка се реализира икономия до 20% на гориво поради факта, че се комбинира торене с растителна защита 
  • Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен
  • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни
  • Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата

Техническа характеристика

СъставСтандарти и норми
Външен видпрозрачна течност
Карбамидмин. 34.5 ±1%
Амониев нитратмин. 45.7 ±1%
Общ азотмин. 32.0%
Свободен амоняк0–300 ppm
Инхибитор100–140 ppm
Водамакс. 20.2%

 

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот