NPK 16:16:16


Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителния организъм.Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

Предимства

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Техническа характеристика

СъставСтандарти и норми
Общ азот16.0 ± 0.7
Амонячен азотмин. 14.0%
Общ P?O?16.0 ± 0.7
Водо- и цитраторазтворим P?O?мин. 14,0%
Водоразтворим P?O?мин. 13.0%
Водоразтворим калий (като K?O)16.0 ± 0.7
Сярамин. 10.0%
Влагамакс. 2.0%
Гранули от 1 до 5 мммин. 98.0%

 

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове