NP 20:20


Общи сведения

NP 20:20 е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Подходящ е за предсеитбено торене на почти всички култури. NP притежава сравнително високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

СъставСтандарти и норми
Общ азот20.0 ± 0.7
Амонячен азотмин. 19.0%
Съдържание на общ Р2О520.0 ± 0.7
Водо- и цитраторазтворим P?O?мин. 19.0%

Водоразтворим P?O?

мин. 18.0%
pHмин. 6.5%
Влагамакс. 2.0%
Гранули от 1 до 5 ммин. 98.0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 на Европейския парламент.