Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL


Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
Дискова брана с независими дискове AKPIL Tiger XL
В категория:
Описание:

Дискова брана AKPIL TIGER XL

За какво е особенно подходящa AKPIL TIGER XL
- равна и бърза обработка на стърнища
- ефективна подготовка на посевното легло след плуга и култиватора
- почвообработка без задръстване с остатъци от прибирането на реколтата (царевижа, пшеница и др.)
Предимства:
- висока производителност на единица площ при относително ниска тяга
- отлична обработка в дълбочина чрез агресивни дискове със зъби и голямо тегло на машината
- нарастващо качество при повишаване на скоростта на работа
- ефикасно уплътняване в хоризонта на кълновете

Оборудване:
- 3 вида валяци
- хидравлично осигуряване при транспорт
- осветление и светлоотразителни табели

Работните размери са от 3 до 6 м