Контакти


ТРАКТОРИ И ИНВЕНТАР:
 
гр. Велико Търново -  0877 884 080
гр. Бяла Слатина - 0879 593 471 
 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - Склад гр. Велико Търново: 
0878 249 316, 0879 593454
 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - Склад гр. Бяла Слатина: 
0877 249 445 
ЛОГИСТИКА и ДОСТАВКИ:
0878 249 679 
 
СЕРВИЗ:
Велико Търново - 0879 593 434, 0877 569 530
 
Email: gtrackbg@gmail.com
 
АДРЕС: 
гр. Велико Търново,
главен път Русе - Габрово, ул.Дълга Лъка №1, до административната сграда на Мелница Търново
 
гр. Бяла Слатина,
околовръстен път Враца - Плевен, в близост до Автогарата