Sipma PS1510 Farma


Сламопресата за кръгли бали, SIPMA PS 1510 FARMA е усъвършенстван модел, оборудван с верижна балираща камера и хидравлично заключване. Подвижната Камера на пресата осигурява пропускливост на въздуха на балите, а високо пресования външен слой предпазва от вода.

 
  • Увеличената балираща камера (в сравнение с други модели балообразуватели) позволява производството на по-малко бали от един и дъщ терен спрямо други модели. Гарантира подобрена ефективност, спестява консумативите и намалява търсенето на обем за транспортиране и място за съхранение. Тази серия преси са предназначени за събиране на сено и слама, но не се препоръчват за силаж на сено поради голямата маса на бала.
  • Верижната камера, използвана при този тип сламопреси, позволява ефективно събиране на различни култури и осигурява оптимално тегло за бала сено или слама.
  • Заключването на хидравличната камера ефективно предпазва машината от претоварване.

Цена 27800лв 22900лв без ДДС